Ţeluri şi Obiective

Scopul IAC este acela de a ajuta oamenii să evolueze, ajutându-i să
înţeleagă mai bine atât “cine suntem”, cât şi natura realităţii noastre
nonfizice şi multidimensionale. Activităţile de cercetare ale IAC sunt centrate
pe cercetarea şi educarea necesare atingerii acestor scopuri.

Obiectivul esenţial al IAC este de a oferi oamenilor asistenţă de
cea mai bună calitate prin oferirea de informaţii clarificatoare în legătură cu
natura lor multidimensională drept conştiinţe, realizând astfel fundaţia pentru
activarea şi dezvoltarea maximă a potenţialului lor uman. 

Cercetare

IAC studiază conştiinţa (cine suntem) în totalitatea ei, cercetând
natura manifestărilor noastre dintr-un punct de vedere ce cuprinde atât
aspectul fizic cât şi cel multidimensional (paranormal). Aceasta duce la o mai
profundă înţelegere a naturii umane şi oferă direcţie şi scop existenţei
noastre. Consecinţă a acestor studii, IAC promovează dezvoltarea de noi
metodologii de cercetare, tehnici şi studii în domenii de vârf, încercând să
integreze în ştiinţa contemporană atât cercetarea conştiinţei dintr-o
perspectivă multidimensională, cât şi experienţele multidimensionale ale
oamenilor. Acestea sunt realizate prin stimularea dezbaterilor ştiinţifice în
jurul subiectelor legate de conştiinţă, forumuri, întâlniri publice, congrese,
jurnale sau alte publicaţii ştiinţifice

Educaţie şi diseminare

Cursurile şi activităţile educaţionale, oferite de IAC, sprijină
participanţii să-şi dezvolte propriile capacităţi şi propriul potenţial şi să
verifice personal concepte şi idei prin experienţe individuale, eliberaţi de
dogme şi limitări, inclusiv experienţe în afara corpului (OBE). Prin aceste
activităţi educaţionale, IAC promovează dezvoltarea permanentă a conştiinţei de
sine multidimensionale, într-o manieră 
ce poate fi aplicată practic, în viaţa 
de zi cu zi. O mare importanţă este acordată dezvoltării abilităţilor şi
experienţelor personale ale participanţilor, aplicând principiul “Nu crede
nimic. Nici măcar ceea ce auzi la IAC. Experimentează! Crează-ţi propriile
experienţe.”.